Obecní dvůr Praha

Obecní dvůr Praha

Rekonstrukce Obecního dvora v Praze realizovaná v roce 2015.

Datum realizace

20. květen 2015

Zakázka

Komerční stavby